Kérdés: 30 éves közalkalmazotti jogviszonyom van. Egyházi fenntartású szociális házi segítségnyújtó szolgálatnál dolgozom. A Munka Törvénykönyv és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény IV. és V. fejezete vonatkozik ránk. Kértem a jubileumi jutalom kifizetését a Szociális Törvény 1993. évi III. törvény 94/L. § 4. bekezdésre, a 4. § 1. bekezdés g pontjára és a 60-65/E. §-ra hivatkozva. Elutasítást kaptam.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján igen.