Kérdés: 2023.05.20-án birtokvédelmi eljárást kértem a szomszédommal szemben a hangos zaj miatt. 2023.06.28-án a VIII. kerület jegyzője az alábbi határozatot hozta: „Mivel a rendelkezésre álló adatok szerint a kérelmezett ezt eddig önként nem szüntette meg, ezért a kérelemnek a R. 6. §-a alapján helyt adtam és a kérelmezettet a rendelkező részben foglaltak szerint a zajhatásokkal okozott birtokháborítás megszüntetésére köteleztem. A kötelezettség teljesítésére a Ptk. 5:8. § (4) bekezdésének három napos törvényi előírását határoztam meg, egyúttal a kötelezettet a birtokháborítástól a jövőre nézve is eltiltottam.” A szomszéd lakás tulajdonosa a VII. kerület Önkormányzata, többször írtam nekik is és kértem a házi rend betartatását, nem tettek semmit. Sajnos a szomszédom a mai napig nem szüntette meg a zavaró hanghatást. Mit tudok tenni? Illetve az Önkormányzatnak nincs felelőssége, mint tulajdonosnak a bérlője tetteiért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jegyző határozatának végrehajtását kérelmezheti. Továbbá a szomszéd lakás tulajdonosához is fordulhat, hogy bérlőjével tartassa be, amit a jegyző határozata előír.