Kérdés: Egy cég 1994-ben jelzálog, ill. elidegenítési jogot jegyzett be az ingatlanom tulajdoni lapjára. A ház 1/2 része az enyém volt, 1/2 része a házastársamé volt (2006-ban elhunyt). Ettől a cégtől mi kölcsönt nem vettünk fel. Az évek alatt csekket, fizetési felszólítást nem kaptunk. Végrehajtó nem keresett minket. A cég csődbe ment, a felszámoló nem tud segíteni. A bejegyzés most is a házon van. Mit tegyek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a cég jogutód nélkül megszűnt akkor egy speciális nem peres eljárás áll az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, melynek során a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását lefolytató törvényszék végzést hoz arról, hogy a jogutód nélküli megszűnéssel összefüggő jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a jog vagy tény más javára történő átengedéséről. Ezen végzés alapján pedig a földhivatal – törlési engedély hiányában is –  a törvény rendelkezése értelmében köteles törölni a jelzálogjogot. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges adatokat, ahhoz csatolni kell a vagyontárgy tulajdonjogát igazoló okiratokat, továbbá azokat az egyéb okiratokat és határozatokat, amelyek a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmező rendelkezésére állnak. Amennyiben még zajlik a felszámolási eljárás, akkor a felszámolónak kell intézkednie a törlésről.