Kérdés: Ha az adós elhunyt, a bankban átírják a hitelt az adóstárs nevére – miért nem az adóstárstól követelik a teljesítést? – hiszen ő résztvevője, haszonélvezője volt az ügyletnek, továbbá azt vállalta, ha bármi ok miatt adós nem teljesít, ő jótáll. Sajnálatosan Jelzáloghitel, tehát, ha eladjuk a házat – nekünk, örökösöknek kell kifizetni a tartozást! Mi tulajdonképpen egy más nevén lévő hitelt örököltünk meg! Azt sem tudjuk, ki helyett fizetünk, mert nem ismertük – a tárgyaláson láttuk először – viszont az kiderült adóstárs tanú vallomásából, hogy hamis papírokkal csalta ki a pénzt a banktól és harmadik személy megbízásából jártak el a bankban, s a pénz is a megbízóhoz került! Perbe hívni nem lehetett – elévülés miatt a bíró szerint. Hogyan évülhet el folyamatban lévő ügy? A Bank a hitelt időközben követeléskezelőhöz “passzolta”. Egyebekben – az egész ügy sérelmes – valamint, édesanyám a hitelügylet idején már elmúlt 77 éves!! Perelhetem-e a bankot?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Perelni bárkit lehet, de nem biztos, hogy sikeres lesz az eljárás. Az elévülés szerint, ha a jogosult hosszú időn keresztül nem tesz erőfeszítéseket arra, hogy követelését érvényesítse, úgy nem érdemli meg, hogy a bíróság segítséget nyújtson számára az igénye érvényesítéséhez. Konkrét választ az összes irat birtokában lehetne adni csak.