Kérdés: Ikerház, két önálló tulajdon. A fő vízmérő az enyém, mellékvízmérő a szomszédé. A Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, Díjbeszedő Holding Zrt és a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2022. augusztusa óta, a mellékmérőn mért mennyiséget is rajtam követeli. Január végén fmh-t adtak ki ellenem, ellentmondásomat követően jogerős, hogy a bíróság az eljárást megszüntette, mert keresetlevelet nem nyújtottak be, de a terhelést a számláimon tovább növelik, az általam megadott mellékmérőről készült fényképet figyelmen kívül hagyják. Január 11-én, majd február 6-án a Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főoszályhoz fordultam, eljárás lefolytatását, hatósági döntést kértem, de ezidáig még választ sem kaptam, hogy panaszomat egyáltalán fogják-e vizsgálni. A téves számlázást a vízműveknél, díjbeszedőnél folyamatosan reklamáltam, kértem a fogyasztásom helyes megállapítását, és a fogyasztásomba eddig már megfizetett összegek figyelembevételét. Hiába. Mit tehetek még?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy elsődlegesen próbáljon meg a cégekkel konszenzusra jutni (néha nehéz egyáltalán illetékes személyt is találni, de nem lehetetlen). Ha ez nem megy, akkor keressen fel egy ügyvédet és konzultáljon vele a részletekről, illetve egy jövőbeni bírósági tárgyalás lehetséges kimeneteléről a körülményeket figyelembe véve.