Kérdés: Egy külterületi termőföld adásvételi szerződése 1994-ben készült, tehát az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI tv. hatályba lépése előtt.  A jogalkotásról szóló 2010.évi.CXXX.tv. 2.§.(2). és 15.§.(1). bekezdések előírásait értékelve történt-e törvénysértés az Inytv. visszamenőleges hatályú alkalmazásával?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 2000. január 01. napján lépett hatályba, azzal, hogy a már folyamatban lévő eljárásokat a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.