Kérdés: Átadom az autót a szerelőnek és nem adja vissza. Hol tudom fel jelenteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne tudni Ön és a szerelő között létrejött megállapodás pontos tartalmát. Általánosságban azonban elmondható, hogy amennyiben a szerelő nem teljesíti kötelezettségét a megbeszélt időpontig, úgy késedelembe esik, és köteles megtéríteni Önnek a késedelemből eredő károkat. Ilyen esetben nincs helye feljelentésnek, és amennyiben megfelelő póthatáridő tűzése esetén sem teljesít a szerelő, Ön jogosult lesz felmondani a szerződést, és szerződésszegés okán polgári peres eljárást kezdeményezni az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.