Kérdés: Társasház 80 db lakás 30 db garázs tulajdonnal bír. 2006-ban SZMSZ-be rögzítették, hogy azoknak a garázstulajdonosoknak kell megállapított közös költséget fizetni a garázs után, akiknek nincs lakástulajdonuk az épületben. Akkor nem támadta meg senki. Évek után öröklési és egyéb ingatlan ügyletek okán családon belül van a garázs tulajdona, de nem ugyanannak a személynek a nevén, mint a lakás, ezért a megállapított közös költség fizetésre kötelezik. Nem jogszabály ellenes eleve az SZMSZ rendelkezése, hiszen minden tulajdonosnak viselnie kell a ráeső költségeket? Ez irányú követelések érvényesek, behajthatóak? Ha jogszabályellenes, úgy követelhető-e a többi garázstulajdonostól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt, hogy az SZMSZ idézett rendelkezése valóban jogszabályellenes, kizárólag akkor lehet megállapítani, ha annak pontos tartalmát ismerjük és a bíróság is annak minősítette. Attól függően lehetőség van SZMSZ módosítására, közgyűlés összehívására, valamint egyéb jogi lépések megtételére. A leírtak önmagukban egyébiránt nem jogellenesek, ugyanis a lakással rendelkezők is viselnek költséget. Behajtani azonban csak előzetes FMH és/vagy peres eljárás után lehet, direktben tehát nem.