Kérdés: 38 év közalkalmazotti jogviszonnyal, leszázalékolással jár-e a 40 éves jubileumi jutalom? Öregségi nyugdíjig kb. 2 év lenne hátra.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései szerint jubileumi jutalom negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jár. A jubileumi jutalom: öt havi illetményének megfelelő összeg.