Kérdés: Milyen feltételekkel lehet kártérítést kérni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérni bármilyen esetben lehet, de az nem jelenti azt, hogy sikeres lesz az eljárás. A károkozás megtörténte, annak jogszerűtlensége, az ok-okozati összefüggés és a kár bekövetkezte az alapfeltételek. És ezeket bizonyítani is szükséges.