Kérdés: Egy állami egyetemen dolgoztam, először alkalmazottként, majd a nyugdíjkor elérése után számlával és legvégül egy nyugdíjas szövetkezeten keresztül a grafikai műhely vezetőjeként. A műhelynek minden kérésem ellenére nem volt, nem készítettetek telephely engedélyt. Egy vasárnap, a késő délutáni munka befejezés után elfelejtettük elzárni a vízcsapot és a valószínűsíthető éjszakai megnőtt víznyomás okán, az áram alatti vízkompresszorról egy vízvezeték cső lecsúszása miatt beázott az alattunk lévő másik műhely, a boltíves födém is átvizesedett és az ott tárolt javarészt adminisztratív, oktatási anyagokban is keletkezett kár. Azonnali hatállyal megszüntették az alkalmazásomat és szóba került, hogy miután az én hibámból következett be a beázás és ha nem fizet a biztosító (nem tudom milyen biztosítása van az egyetemnek), akkor kártérítési pert indít ellenem a kancellár, szerintük én okoztam eseményt. Szeretném tudni a számomra legrosszabb ítéletet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint amennyiben az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős. Abban az esetben, ha az alkalmazott a kárt szándékosan okozta, az okozott kárért az alkalmazott egyetemlegesen felel a munkáltatóval. (Megjegyzem azonban, hogy egy ilyen esetben a károkozó személyét szinte lehetetlen bizonyítani, hacsak azt ő maga el nem ismeri.)