Kérdés: 2007 szeptemberében vásároltam egy S…. kéményt, amit a gyártó az építési utasítás szerint 30 év kiégés elleni önként vállalt garanciával reklámozott, amit ezzel tudok bizonyítani illetve a termék 2007-es megfelelőségi nyilatkozatán is feltűnteti, hogy kiégésnek ellenáll. Garancia levelem nincsen, számlám és szállítólevelem van. A gyártó a ma használatos garancialevelét küldte nekem el, amin nincs kiégés elleni garancia. Ez a kéményem 2019 decemberében kiégett és használhatatlan. Katasztrófavédelem megtiltotta a használatát. Kérdésem az lenne, hogy a gyártó tartozik garanciális helytállással a saját ellentmondása miatt? Illetve az is érdekelne, hogy ez a magatartás kimeríti-e a fogyasztó megtévesztését? Továbbá az is kérdés lenne részemről, hogy a 10 éves kötelező alkalmassági időt lehet-e úgy értelmezni, hogy a kémény üzbehelyezésétől számoljuk? 2007 szeptemberben történt a vásárlás, de 2010 szeptemberében lett üzembehelyezve. Ezt kéményseprői papírral igazolom.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Termékszavatossági igény érvényesítésére jogvesztő 2 éves határidő áll a fogyasztó rendelkezésére, ez a termék forgalomba hozatalának időpontjától számítandó. Ha a birtokában lévő iratok bizonyítják a feltételezett ellentmondást, érdemes a gyártót ismét megkeresni, és elutasítása esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni.