Kérdés: Kérdésem lenne, hogy a 2 lakásos generációs házból a gyerekek elköltöztek és a lakrészükben ukrán albérlők laknak. Miért nem kaphatja meg ez a lakrész is a kedvezményes rezsitámogatást? Ők már nem fogyasztók? A piaci áron számolt rezsit nem tudják kifizetni, így a leadózott bérleti díjat is felhasználják a rezsibe. Így adjak egy családnak ingyenes lakhatást? Vagy tegyem ki a hidegben az utcára őket, hogy fogyasztás ne legyen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § *  (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi. (3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza. Fenti jogszabály alapján a” 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelettel módosított 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rendelkezései szerinti hatósági bizonyítvány kiadására” elnevezésű kérelmet kell benyújtani az illetékes jegyző részére.