Kérdés: Németországi kiküldetési szerződéssel dolgozom, mint CNC programozó. A szerződésemben ez található: A Munkáltató Munkavállaló részére a kiküldetés ideje alatt a munkaszerződésben meghatározott bruttó 230.594 Ft/hónap személyi alapbért, valamint teljes havi, németországi munkavégzés esetén havi 1000 és 2600 Euro közötti devizailletményt fizet. Nem tartalmaz sem órabért sem munkaidőt! 7€ nettó bérrel számolnak el, pótlék és túlóra kifizetés nincs! 12 órát dolgozunk 21 napon keresztül folyamatosan (szombat és vasárnap is két műszakban), ez mellet nincs a bejárás és a kiutazás sem fizetve! A főnököm megzsarolt, hogy vagy kint maradok vagy a magyar telephelyre nem mehetek vissza! A német fizetési papíron 2000€ feletti nettó összegek szerepelnek egybevonva a magyar alapbérrel, de ez nincs feltüntetve. Az utalás 1500€ környéke és a magyar számlára a szerződéses magyar alapbér! Jogom van a céggel szemben pénzt követelni? Vagy megállja ebben a formában a kiküldetés a helyét?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, ami a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban felmerült. Ilyen a napi díj. Napidíjat a munkáltató minden kiküldetés során köteles fizetni, amennyiben a felmerült költségeket más módon nem téríti meg. Ennek mértékét belső szabályzat, kollektív szerződés határozza meg, amely munkáltatónkként különböző lehet. A munkaszerződésnek alapvetően nem kötelező tartalmi eleme az órabér meghatározása, mindösszesen az alapbért kell kötelezően meghatározni a fizetés vonatkozásában. Ezen kívül tartalmaznia kell a munkáltató cég adatait, a betöltendő munkakört, a munkaviszony tartalmát (határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyról beszélünk), munkavégzés helyét, próbaidő mértékét, és hogy a munkaviszony eltérő megállapodás hiányában általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Ezen felül külön Tájékoztatót kell adnia a munkáltatónak a napi munkaidőről, egyéb juttatásokról, munkabér fizetés gyakoriságáról és a kifizetés napjáról, munkakörbe tartozó feladatokról, szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól, a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási időről, arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik e, és a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. Ennek megfelelően kéne áttanulmányozni az Ön szerződését, és ellenőrizni a bérpapíron megjelenő tételeket. Amennyiben eltérést tapasztal, joga van a munkáltatóval ezt egyeztetni, és végső soron megegyezés hiányában a jogos különbözetet igényelni.