Kérdés: Kirakhatja-e a lakás tulajdonosa (nagyszülő) egyenesági rokonát és egyedüli örökösét (unoka), aki a lakásban életvitelszerűen él, be van jelentve és nagyszülőjét gondozza? Eltartási vagy bármilyen szerződés nem jött létre köztük.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, kirakhatja, miután szívességi lakáshasználónak minősül. Egy jövőbeli öröklés nem keletkeztet tulajdonjogot, vagy bármilyen jogcímet a lakás használatára. Ebben az esetben az unoka szívességi lakáshasználó, mely jogcím bármikor visszavonható.