Kérdés: A kérdésem a következő: ismerősöm különment a párjával, nem voltak házasok, sem bejegyzett élettársak. Az ingatlanban, mely az ismerősöm 1/1 tulajdoni hányada, a volt párja maradt, azt nem hajlandó elhagyni, nem akar kiköltözni. A volt pár ügyvédje szerint joga van ott lakni, onnan őt kilakoltatni nem lehet. Mit lehet tenni? Hogyan lehet őt az ingatlanból kirakni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ilyen esetben gyakorlatilag szívességi lakáshasználatról van szó, az élettársi jogviszony pedig annak hosszától függetlenül nem keletkeztet semmi többletjogosultságot annál, mintha egy teljesen idegent jogosítana fel a tulajdonos arra, hogy a lakásában élhessen. Ez azt jelenti, hogy 15 napos határidővel a szívességi lakáshasználat felmondható, ennek megtörténte esetén a volt élettársnak az ingatlant el kell hagynia. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az ingatlan kiürítése iránt peres eljárás indítható, melynek végén a végrehajtó fogja a kilakoltatást elvégezni. Kivételes esetben kérelemre a bíróság a volt élettársat feljogosíthatja a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás további használatára, ha az életközösség legalább egy évig fennállt, és az élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakáshasználati jogának biztosítása érdekében ez indokolt.