Kérdés: 12 éves gyermekem apja halála miatt örököl. Mi az eljárás? Milyen adatok szükségesek? Örökség lemondása esetén hova kell beadni az iratokat? Meg kell várni a hagyatéki eljárást vagy hamarabb is lemondhatok az örökségről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel az édesapa elhunyt, az öröklésről való lemondás nem lehetséges, csak az örökség visszautasítása, melyre az örökség megnyílásakor lesz lehetőség, amibe, lévén, hogy kiskorú gyermekről van szó a gyámhatóságnak is van beleszólási jogköre.