Kérdés: Lányom most 14 éves és külföldön élünk több mint egy éve. Előtte 5 évig az édesanyám gyámsága alatt állt, amíg én itt külföldön megteremtettem a feltételeket, hogy kihozhassam. E gyámság fennállása alatt a lányom az apukája halála után örökölt ház értékesítésre került, amiből befolyó összeg gyámhatósági betétkönyvbe került. A gyámság megszűnt egy éve. A kérdésem az lenne, hogy a gyermekem vagyonával rendelkezhetem-e és megtagadhatja-e a gyámügy, hogy az összeget külföldön fektessem be? Egy takarékossági számlára kívánjuk behelyezni, amit később házvásárlásra fordítanánk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyámhatóság engedélyével rendelkezhet felette. A gyámhatóság a körülményeket figyelembe véve fog döntést hozni.