Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Az lenne a kérdésem, hogy a szüleim jogilag kitagadhatnak-e azért, hogy az örökségből kizárjanak? Ha igen, akkor milyen okokért tehetik ezt meg? Válaszát előre is köszönöm!

Válasz: Amennyiben szülei kitagadják az öröklésből, akkor kötelesrészre sem lesz jogosult. A kitagadást végintézkedésbe, indoklással együtt kell megtenniük. A kitagadás okai:  – az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne,  – az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, – az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el, – az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette, – erkölcstelen életmódot folytat, – akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, – a büntetését még nem töltötte ki, – a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá. Ezen felül kitagadhatja az örökhagyó a nagykorú leszármazót a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt. Ha a kitagadás okát az örökhagyó: végintézkedése ELŐTT megbocsátotta a kitagadás érvénytelen ÉS az örökös kötelesrészre tarthat igényt. Ha a végintézkedése UTÁN megbocsátotta a kitagadás a végintézkedés visszavonása nélkül hatálytalanná válik. A kitagadásnak így rengeteg oka lehet. A kizárás pedig mást jelent, ott a kötelesrész jár.