Kérdés: Adásvételi szerződés, rögzített fizetési feltételek. A kivitelező pénzhiányra hivatkozva állandóan pénzt kér, amit én nem adok, mivel a szerződésben utófinanszírozás van. Nem építi a házat. Mit tehetek? Szeretném az eddig kifizetett összeg érékében átvenni az ingatlant és megszüntetni a szerződésünket. Hogyan tudom ezt elérni a kivitelezőnél?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által vázolt konstrukcióra, hacsak az Önök által kötött szerződés ilyen kikötést nem tartalmaz, önmagában a jog nem teremt lehetőséget, esetleg egy ilyen irányú szerződésmódosítás vezethet eredményre. Egyébiránt póthatáridőt tűzhet, vagy ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt (amelyet az Ön által írt tényállás alapján nem állt módomban feltételezni), elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.