Kérdés: A kizárólagos, teljeskörű felügyeleti jog mit jelent, milyen jogai vannak a különélő szülőnek?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A kizárólagos felügyeleti jog azt jelenti, amikor csak az egyik szülőé a felügyeleti jog. A szülő kötelező erővel tölti be ezt a szerepet, vagyis az ő feladata a gyermekről való gondoskodás és a vele kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, és a jogok gyakorlása is. Ekkor a másik szülő nem veszti el minden jogát a gyerek nevelésére vonatkozóan, ugyanis a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekről a két szülőnek továbbra is együtt kell döntenie. Így ebben a tekintetben a szülői felügyeleti jogoknak bizonyos részét az a szülő is gyakorolhatja, akit egyébként a szülői felügyeleti jogok összességükben nem illetnek meg. Ez természetesen nemcsak jogosultságot, hanem kötelezettséget is jelent, azaz a különélő szülőnek is részt kell vállalnia a gyermekkel kapcsolatos ilyen irányú szülői felelősségből is.