Kérdés: Érdeklődni szeretnék, jogilag rendben van-e, ha nálam van a kizárólagos szülői felügyelet és a másik szülő kérésére a gyámhatóság 2500 km-rel arrébb, egy másik EU országban jelölte ki a gyermek tartózkodási helyét. Mit lehetne tenni? A gyermek a 16 évet betöltötte, abbahagyta a 11. osztályt (jeles tanuló volt egy gimnáziumban, iskola szerint beilleszkedett), kiment a másik szülőhöz és beállt egy boltba kb. polcot tölteni + valamiféle nyelvtanfolyamra jár. Ezekre a jogszabályokra hivatkozik a gyámhivatal: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint:4:152. §  Ptk. 4:153. §;  Ptk. 4:175. §   Gyer. 26. §. Külön kiemelték, hogy a tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők beleegyezése nélkül elhagyhatja, ha az az érdekeivel nem ellentétes. Valóban a kiskorú érdeke, hogy érettségi megszerzése helyett nyolc általánossal abbahagyja a tanulmányait?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben gyermeke tartózkodási helyének meghatározásával nem ért egyet, kérelmére a gyámhivatal tud újra döntést hozni. Ha nem is az érdeke a gyermeknek a tanulmányai abbahagyását, de sajnos, lehetőségében áll így alakítani az életét.