Kérdés: Kölcsönadtam pénzt (2 tanúval aláíratott szerződés van), de sajnos határidőig nem kaptam vissza. Az adós hitegetett, de eddig nem fizetett, pedig több ingatlan és cég is van a nevén. Beadtam a fizetési meghagyást, majd később – külön ügyszámon – a biztosítási intézkedés iránti kérelmet is. Adós ellentmondott, de a közjegyző nem küldi a perré alakulásról a végzést, mert vár a biztosítási intézkedés iránti kérelem jogerejére, de azt a közjegyző elutasította, fellebbezek. Ez így rendben van? Az Fmhtv. nem hoz kivételt a 37.§-nál. A biztosítási intézkedés elutasításának indokolása pedig: “A fizetési meghagyás adatai és a végrehajtást kérő fenti nyilatkozata alapján, figyelemmel a követelés összegére, jogcímére, különösen a jogviszony jellegére, az adós vagyoni helyzetére a közjegyző a biztosítási intézkedése rendelését nem tartja indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott” Elég ennyi?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához szükséges lenne a benyújtott dokumentumok tartalmának ismerete is.