+36 20 966 2061 info@jogomvan.hu

Kérdés: Kölcsönt adtam egy ismerősömnek tavaly augusztusban. A kölcsönszerződés lejárt augusztus 31-én. Az adós nem adta vissza a pénzt. Tértivevényes ajánlott levelet küldtem az adósnak, hogy ha 15 napon belül nem rendezi, akkor kamatot is felszámolok. Levelet írt, hogy ne zaklassam és ne rágalmazzam, mert kamatot nem kérhet magánszemély és ez bűncselekmény. És az adós fog feljelenteni engem a kamat kifejezés miatt. Létezik-e ilyen?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. Abban az esetben, ha követelése a 3 millió forintot nem haladja meg, élhet a fizetési meghagyás lehetőségével. Javaslom az ügy hatékony megoldása érdekében keressen fel ügyvédet.