Kérdés: Teljes költségmentesség esetén végrehajtó kérheti-e a perköltség + kamat megfizetését?

Válasz: Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a költségmentesség, a költségfeljegyzési jog, az illetékmentesség és a tárgyi illeték-feljegyzési jog hatálya – kérelem esetén a kérelem előterjesztésétől kezdve – a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is kiterjed. Tehát nem kérheti, azonban vannak kivételek: pl. az ellenoldali jogi képviselet díja stb.