Kérdés: Könnyű testi sértés és becsületsértés áldozata vagyok. Rendőrségi feljelentés lett belőle, magán indítvánnyal. Szeretném megtudni, hogy fájdalomdíjat külön polgári perben kell indítani? És ezt, ha igen, mikor kell be nyújtani? És mekkora összeget kérhetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sértettként a büntetőeljárás során elsősorban a vádemelést követő bírósági eljárásban érvényesítheti a bűncselekménnyel összefüggő kár megtérítésére irányuló polgári jogi igényét. Ezt az igényt a sértett az elsőfokú bíróságnál legkésőbb azon az eljárási cselekményen terjesztheti elő, amelyen először jelen lehetett, a bíróság az ilyen eljárási cselekményekről értesíti a sértettet. Ha a sértett ezt elmulasztja, utóbb emiatt igazolásnak nincs helye. Mindezek mellett már a büntetőeljárás bírósági szakaszát megelőzően, a vádemelés előtt is bejelentheti a polgári jogi igény érvényesítésének szándékát. Az ügyészség vádemelés esetén továbbítja a bíróságnak a sértett bejelentését. A bíróság a bejelentett polgári jogi igényt a büntetőeljárásban érdemben elbírálja, ha erre a törvényben meghatározott okokból nincs lehetőség, a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, amely azzal a következménnyel jár, hogy az igény büntetőeljárásban nem érvényesíthető. A sérelemdíj összegét a bíróság a felek jövedelmének, vagyoni helyzetének és a bekövetkezett kár mérlegelésével fogja eldönteni.