Kérdés: Időrendben: A kiadó hajlandó kiadni a szerző benyújtott művét, de a szerzőre hárítja a nyomdai költségeket. Szerző belemegy. Az előkészület részeként a kiadó saját grafikusával terveztet címlapot a könyvhöz és elküldi a szerzőnek. Szerző nem utasítja el, de explicite nem is fogadja el. Kiadó közöl egy árat a nyomdai költségekre. Ez példányszámfüggő, és a kiadó a példányszámmal kapcsolatos kockázatokat is a szerzőre hárítja. A szerző közli a kiadóval, hogy mégsem akarja nála kiadatni a művét. Kiadó közli, hogy rendben, de kéri a grafika díját (20 ezer Ft). Szerző és Kiadó között mindvégig nincs még szerződés semmire. Köteles-e a szerző fizetni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján igen, azaz köteles (ráutaló magatartással elfogadta).