Kérdés: Négyen vagyunk testvérek. Édesanyánk halála előtt nekem és a nővéremnek ajándékozta a tulajdonában levő termőföldjei egy részét, betudási és osztályra bocsátási kötelezettség nélkül, mivel a szerződés szerint a bátyámat és a húgomat is hasonlóképpen támogatta (ezt bizonyítani nem tudjuk). Édesanyám után más egyéb hagyatéki vagyon maradt még, tehát az ajándékozás ellenére a bátyám és a húgom a törvényes öröklés rendje szerint örökölt. Kérdésem: a bátyám és a húgom a nekünk ajándékba adott termőföld után kötelesrész igényt támaszthat-e, illetve kérhetik-e annak az osztályra bocsátását?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérhetik az osztályra bocsátást.