Kérdés: Édesanyám és édesapám 1/2-1/2 tulajdonosai voltak egy háznak. Édesapám halálakor 2017-ben édesanyám haszonélvezetet kapott és az édesapám tulajdonrésze testvéremmel feleződött 1/4-1/4 arányban. Nővérem 2018-ban édesanyámnak ajándékozta az 1/4 ed részét, mert félt attól, hogy egy futó hitel nemfizetése esetén veszélybe kerül az ingatlan. 2018-ban tehát 1/4 részem volt, édesanyámnak 3/4 része a tulajdonban. 2019-ben édesanyám egy ajándékozás keretében a 3/4 részét nekem ajándékozta. Így teljes tulajdonosa lettem az ingatlannak. Majd sajnos 2020-ban meghalt. Az ingatlan 9.000.000 Ft ért értékesítve lett. Testvérem úgynevezett köteles részt követel tőlem, a 9 millió Forint 3/4 részének a felét 1.125.000 Ft-ot + kamatokat édesanyám halála óta. Jogos-e a követelése? (Annak részleteibe nem menjünk bele, hogy a közjegyzőt, ügyvédet, temetést, gyógyszereket mindig én fizettem, mert a kérdéstől ez független.) Milyen törvényre hivatkozva jogos a követelés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne. A kötelesrész mértéke a hagyatékból az örököst megillető örökség egyharmada. Tehát testvére igénye nem terjedhet ki az édesapjuk utáni örökségre, hiszen abból részesült, édesanyjuknak ajándékozta az ő részét. Kötelesrészi igénye csupán a törvényes öröklés szabályai szerint az édesanyjuk utáni örökrész rá eső részének (ez a ¾ fele), tehát 3/8-nak az egyharmadára (!) terjedhet ki (a kötelesrész már nem fél, hanem harmad!). Ez az ingatlan 1/8-ad értéke.