Kérdés: A köteles rész pénzben jár, de mégis mire tudok hivatkozni a bíróságon, hogy természetben adják ki? Még szerencsére megvan testvérem háza, melynek 2012-es halála kori értéke töredéke a jelenlegi árnak. Kilenc éve folyik a per. A közjegyző kizárta a törvényes örököst a hagyatéki tárgyalásból.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a kötelesrész pénzben való kiadása a jogosultra nézve sérelmes, a bíróság az összes körülmény mérlegelése után elrendelheti a köteles résznek egészben vagy részben természetben való kiadását.