Kérdés: Egy bankkal 1999-ben kötöttem hitelkártya szerződést, ami 2009-ig állt fenn. Ekkor eladták a követelést egy végrehajtónak, aki rendszeresen küldözgeti a felszólító leveleket. Mire én közöltem velük, hogy egy elévült követelést akarnak behajtani rajtam, mert  a bank 2009 előtti öt évben nem küldött semmilyen felszólítást, így tehát a követelés elévült. A végrehajtó 2009-től elküldte a saját levelezéseinek a feladóvevényeit, bizonyítván, hogy nem telt el köztük öt év, de a felszólító levelek feladóvevényeit már nem küldte el bizonyítékul és az alábbiakat válaszolta. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált, mely a bank általi szerződés felmondása, azaz 2009.10.01. napja. Ennél fogva a szerződéses jogviszony alatt a jogelőd részéről nekem küldött, vagy nem küldött felszólító levelek a követelés szempontjából nem relevánsak. Kérdésem, hogy jogos-e a végrehajtó követelése.?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben elévült a követelés, úgy bírói úton nem tudja Önnel szemben érvényesíteni a követelését a jogosult, de ettől függetlenül küldhet fizetési felszólításokat. Az elévülést viszont hivatalból nem lehet figyelembe venni. Az esedékesség megállapítása és az elévülés kapcsán minden irat birtokában tudnék nyilatkozni.