Kérdés: A közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló jubileumi jutalom beszámításánál figyelembe vehető-e a fizetés nélküli szabadság, mely 90 napig tartott.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, hiszen a jubileumi jutalom feltétele a közalkalmazotti jogviszony megléte, és a fizetés nélküli szabadság esetén az fennáll a munkában töltött időtől függetlenül: Kjt. 78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.