Kérdés: A kérdésem közalkalmazotti pótlékokkal kapcsolatos lenne! Nemrég kerültem a munkakörbe és sok tévedést véltem a fizetésekben. Napi 12 órában dolgozunk: 3 nappal, 3 szabad, 3 éjjel, 3 szabad ciklusban! Ebből fakadóan van túlmunkánk, amire 50%-os bérpótlékot kapunk, de arra órabért nem! Az alapbér nem változik, csak az 50%os pótlékot kapjuk pluszba annyi órára, amennyi túlmunkánk volt! Illetve a túlórára nappal 130%-ot éjjel 150%-ot kapunk szintén a fent említett módon! Így, ha túlmunkánk van arra óránként megközelítőleg 378 Ft-ot kapunk! Mindezen felül azt mondták nem jár ünnepnapra sem pótlék, mert műszakban dolgozunk! Azzal takaróznak a közalkalmazotti jogviszony más! Ez valóban így működik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Konkrét állásfoglalást az Ön ügyében akkor tudnánk tenni, ha látnánk az Ön munkaszerződését ( kinevezést) és a már számfejtett fizetését (bérpapír). Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról rendelkezik az illetmény pótlékokkal kapcsolatban. 72. § (1) A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha a) foglalkoztatására munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy b) a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a közalkalmazott számára fokozott megterhelést jelent.(2) A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató állapítja meg. (3) A pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a. Továbbá: 74. § (1) Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a közalkalmazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt. 75. § (1) Végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Az valóban elmondható, hogy a közalkalmazotti jogviszony más, mint a munkajogviszony, de végső soron elmondható, hogy nagyobb részben a szabályozás kedvezőbb, mint azoknak, akik a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak.