Kérdés: 2013.03.01-től vagyok közalkalmazott, mint óvónő. Az életpályamodell bevezetésekor 2013.09.01-jén gyakornoki fokozatba sorolt a munkáltató, mely szerint 3 év lett a gyakornoki időm (2016.03.01-ig). Ped.I.-be 2017.01.01.napjától soroltak át. A közalkalmazotti jogviszony előtt gyesen, gyeden voltam 2010.06.09-től. Előtte volt 10 év munkaviszonyom. A munkáltatóm nem vette figyelembe a közalkalmazotti jogviszonyt megelőző 6 év bármilyen más munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, ezért sorolt gyakornoki státuszba és nem pedig rögtön, legalább az életpályamodell életbelépésekor Ped.I. fokozatba. (Annak ellenére, hogy más óvodákban volt erre példa, hogy rögtön ped.1 fokozatba sorolták a kolléganőket.). Jogszerűen járt-e el a munkáltatóm a gyakornoki besorolással? Milyen jogszabály támasztja alá az esetleges téves besorolás bizonyíthatóságát?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján  pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki idő kikötése kötelező. Az ön esetében, ahhoz, hogy érdemben tudjak válaszolni, szükségem lenne az eset minden részletének körülményeire (pontos dátumok, munkaszerződések). Annak megválaszolása, hogy a munkáltatója jogszerűen járt-e el, csak a kérdéses dokumentumok ismertetése után adható. Fontos kérdés továbbá az is, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti pedagógus minősítő vizsgája milyen eredménnyel zárult. Azt javaslom, személyesen forduljon a munkáltatójához a bővebb tájékoztatás érdekében.