Kérdés: Jelenleg egy közművelődési intézmény közalkalmazottjaként dolgozom. Közalkalmazotti jogviszonyom a törvény értelmében november 1-től munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás több időponthoz kötődik: 2020. augusztus 1-jén írásban tájékoztatott a munkáltató, 2020. augusztus 15-én a munkáltató ajánlatot tett a továbbfoglalkoztatásra, 2020. szeptember 14-én nyilatkozatot tettem a tovább foglalkoztatásomról, az ajánlatot elfogadtam. 2020. október 31-ig a munkaszerződésem kellene aláírnom. Kérdésem a következő: van-e lehetőségem ezek után mégsem ebben az intézményben tovább dolgozni? Mit kell tennem és az milyen következményekkel jár?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a továbbiakban nem kíván az átalakuló munkaviszonyában dolgozni az előző szerződése lejártával a munkáltató nem kötelezheti az új szerződés aláírására, mivel új szerződésről van szó és nem az eddigi kapcsán “mond fel” csupán nem létesít új munkaviszonyt ezért hátrányos jogkövetkezmények sem érhetik Önt, amennyiben nem írja alá az új munkaszerződést. Ez alól annyi jelenthet kivételt, ha időközben ezzel ellentétes nyilatkozatot tett, avagy valamilyen feltételhez kötötték ezt.