Kérdés: A vezetésem alatt álló óvoda, óvodapedagógusa 40 éves munkaviszony után készül nyugdíjba, melyről írásban nyilatkozott. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben letelik majd a felmentési ideje, vissza kell e vennem, ha úgy dönt, hogy mégis dolgozni szeretne?

Válasz: Kjt. 30. § (4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. Amennyiben az óvodapedagógusa 40 éves jogosultsági idő megszerzésére alapozott felmentést nyújtott be Önhöz, úgy megszűnik a jogviszonya felmentési idő leteltével. Ezek után miért kellene visszavennie?