Kérdés: Az egyik Tankerületi Központ a közalkalmazotti jogviszonyom rendkívüli felmentéssel megszüntette. Más tankerületben létesíthetek-e újra közalkalmazotti jogviszonyt (pedagógusi)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény lehetővé teszi a közalkalmazotti jogviszony gyakornoki idő alatti rendkívüli felmentéssel történő megszüntetését. A szabály beiktatása a kötelező gyakornoki idő bevezetéséhez kapcsolódik, mely szakaszt, a gyakornok minősítése zár le. Rendkívüli felmentésre akkor kerülhet sor, ha a gyakornok a foglalkoztatási jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli felmentést – a felmentésre egyébként irányadó szabályoknak megfelelően – a munkáltatónak meg kell indokolnia, és vita esetén őt terheli a felmentés indokának valóságos és okszerű mivoltának bizonyítása. Amennyiben a rendkívüli felmondás a gyakornoki idő alatt történt, így nem valószínű, hogy másik tankerületben létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt, tekintettel arra, hogy nem szerezte meg a gyakornoki minősítést.