Kérdés: Az Ön válaszához kapcsolódik a kérdésem, idézem a kérdést és az Ön válaszát: “Kérdés:Az öregségi nyugdíj korhatárt 2020.10.31-én érem el. Egy szakközépiskolában tanítok jelenleg közalkalmazottként, de július 1-től a szakképzési törvény változása miatt ebből kikerülnék. Járható út az, ha nem írom alá az új munkaszerződést? Tudomásom szerint ilyenkor felmond a munkáltató, de fizetnie kell végkielégítést, és a felmondás után négy hónappal már elmennék rendes nyugdíjba. Kérdésem az, hogy ez a megoldás kivitelezhető-e?” “Válasz: Tisztelt Kérdező ! Amennyiben új jogszabály hatálya alá kerülne és emiatt kinevezés módosítás esedékes azt valóban jogában áll nem elfogadni és akkor valóban megszüntetik a jogviszonyát felmentéssel. A felmentési idő 2 hónap és a végkielégítés annak a függvénye, hogy hány évet dolgozott a munkáltatónál.” Kérdésem: A felmentési idő szerintem nem 2 hónap, hanem a Kjt. szerint jogviszony hosszától függően (ha pl. több mint 25 év) akár 8 hónap is lehet?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény (Kjt.) alapján: Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.