Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Érdeklődni szeretnék, hogy fel kell-e mondanom azonnal közalkalmazotti állásom, ha GYes alatt köztisztviselőként szeretnék dolgozni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. § (2) bekezdése szabályozza, hogy milyen módokon lehet megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt:

közös megegyezéssel

áthelyezéssel (a Kjt., valamint a Kjt. és a közszolgálati tisztviselőkről szó törvény (2011. évi CXCIX. törvény), és a hivatásos, továbbá a szerződéses jogviszonyt szabályozó jogszabályok, valamint a Kjt. és az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között)

lemondással

rendkívüli lemondással

– azonnali hatállyal: próbaidő alatt; munkáltató részéről, felmentéssel: 1. határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetében, ha megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták, 2. létszámcsökkentés, átszervezés miatt, ha nincs lehetőség további foglalkoztatására, 3. közalkalmazott alkalmatlanná vált, munkáját nem végzi megfelelően, 4.a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül.

– rendkívüli felmentéssel.

A Kjt. 27. § (1) bekezdése alapján a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna.

A Kjt. 28. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát lemondással bármikor megszüntetheti. A Kjt. 28. § (2) bekezdése alapján a lemondási idő: 2 hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.

A Kjt. 29. § (1) bekezdése alapján rendkívüli lemondással a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató:

– a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényes kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

– a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lesetlenné teszi.

Fentiek alapján, álláspontom szerint: Ha az áthelyezés jogszabályi feltételi adottak és az új munkáltatónál is lehetőség nyílik rá, akkor ezt a lehetőséget válassza. Ha az áthelyezés jogszabályi feltételi adottak, de az új munkáltatónál nem nyílik lehetőség az áthelyezésre, akkor a közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetést válassza. Végül, ha a közös megegyezésre sincs mód a jelenlegi munkáltatónál, akkor marad a közalkalmazott részéről történő lemondás lehetősége.