Kérdés: A szomszédunkban álló házat (elég rossz állapotú, elhanyagolt ház és udvar) az egyik tulajdonos 7-8 éve bérbe adja. Valószínű, hogy a tulajdonos nem adózik a bevétele után, mert az itt élő emberek be sincsenek ide jelentve. Szeretnénk ezt a gyanúnkat bejelenteni a NAV-nak. Válhatunk-e emiatt “rosszhiszemű”, a bérbeadónak/bérlőnek szándékosan kárt okozni akaró bejelentővé, illetve milyen esetben válhatunk azzá, mit jelent ez a kitétel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azok rosszhiszemű bejelentők, akik tudatosan, vagy gondatlanságból téves bejelentést tettek, döntő jelentőségben valótlan információt közöltek. Ezzel számos egyéb jogkövetkezményt okozhatnak, anyagi kárt, illetve személyiségi jogok megsértését, akár bűncselekményt is megvalósíthatnak stb., pontosan nem lehet meghatározni, mitől válhat valaki azzá, ez mindig az eset minden körülményének alapos vizsgálata után állapítható meg. Önmagában az, hogy az ingatlanban élők nincsenek bejelentve, még nem eredményezi azt, hogy a jövedelem nincs leadózva (ha egyáltalán ténylegesen bérlők, és nem például szívességi lakáshasználók laknak az ingatlanban).