Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Társasházunk részt vett a korszerűsítési programban. Az építési engedélyben (2008) előírták (tűzoltóság szakhatósági állásfoglalás alapján), hogy a módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ 35.§ (1) bekezdése alapján az építményben a tűzesetek során keletkező hő- és füstelvezetésről gondoskodni kell. Az alkalmazott hő- és füstelvezető elemek vonatkozásában a használatbavételi eljárásig az ÉMI Kht. által kiadott tanúsítvány bemutatása szükséges.”. 2010-ben megtörtént a munka, befejezését bejelentettük, hiányosságot nem tárt fel senki. Ezt követően 2013-ban a katasztrófavédelem ellenőrzést végzett, hiányosságot nem talált. Most, 2022-ben ismét ellenőriztek és kaptunk egy kötelezést a kiépítésre. Ön szerint mivel érvelnünk a fellebbezésben? (Használatbavételi eljárás, engedély kiadás -ami a fenti pontban előírt teljesítési idő- nem volt.)

Válasz: Azt javaslom, csatoljanak be minden dokumentációt arra vonatkozóan, hogy a hiányosságok nem kerültek feltárásra a korszerűsítési program elvégzését követően és tegyenek részletes tényállítást arról, hogy mi, mikor, hogyan történt. Érdemes azt is megnézni, hogy időközben voltak-e jogszabályi változások e körben…