Kérdés: A törvényes hatóságnál többször panaszt tettem lakásmaffia jellegű és egészségügyi bűncselekmények miatt az évek során. Ítélet nélküli büntetés-végrehajtás, színlelt eljárás látszatával. Egészségkárosítás, 60 év feletti idős személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, önkényes kényszerkezelés miatt saját lakásomban, kényszervallatás miatt. Személyi szabadság elleni bűntett miatt. Maradandó egészségkárosodás gondatlan vagy szándékos elkövetése miatt. Az írott kérvényeket a hivatalokban letagadták. Évtizedek óta jogbizonytalanságban tartanak. Az egészség veszélyeztetése folyamatos. Létezik-e még az államigazgatási eljárás során okozott joghátrány miatti felelősség megállapításához való jog? Van-e jogom jogorvoslatra, törvényes képviseletre bíróságon, ha a jogellenességet közintézmények alkalmazottai annak nevében követték el? Ezért kértem közigazgatási eljárás elindítását az utolsó eljáró hatóságnál. Jogom van hozzá?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, joga van hozzá.