Kérdés: Ügyészi határozat ellen milyen per indítható? A törvényszék a benyújtott keresetlevelet elutasította. Az ügyészség vádiratában arra hivatkozott, hogy az ügyészi határozat nem közigazgatási határozat, így közigazgatási jogvita tárgya nem lehet. Míg az ügyészi határozat tartalmazta, hogy a határozat döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezhető. (a keresetlevél a törvényszéknek címezve az ügyészségen lett benyújtva, de az ügyészség a keresetlevelet a mai napig nem küldte meg a törvényszéknek). Az alperes küldte be, így szerzett tudomást az esetről a törvényszék.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne ismerni az ügyészi határozat pontos tartalmát, valamint az ügy részleteit. Ügyészi határozat ellen általában panasszal lehet élni, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó ügyészségnél terjeszthet elő.