Kérdés: Közjegyzőtől felszólítás jött. A volt munkáltató a megbízási díjat visszaköveteli. Nem tudok fizetni. Ez is végrehajtható? A munkáltatónak nincs bizonyítási kötelezettsége, csak egyszerűen kijelenti, hogy nem lett elvégezve a munka? Kinek mit kell bizonyítani?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállítás alapján feltehető, hogy fizetési meghagyást bocsátottak ki Önnel szemben, mely esetben a közjegyző bizonyítási eljárást nem folytat le. Amint jogerőre emelkedik, végrehajtható. Bizonyítási eljárást a bíróság folytathat le, amelyre akkor kerülhet sor, ha Ön ellentmond a fizetési meghagyásnak, és a másik fél keresetlevelet nyújt be a bíróságra. Az Ön által vázolt tényállás alapján ebben az esetben a munkáltatónak kell ekkor bizonyítania, hogy a követelése fennáll, Önnek pedig ezzel szemben van lehetősége védekezni (pl. alátámasztani, hogy a munkát elvégezte). Mindenképpen mondjon ellen a fizetési meghagyásnak, határidőben.