Kérdés: Most épülő társasházban, a fővárosban kisebb lakást vásárolunk, mint magánszemélyek. A lakás közműóráinak (víz, áram, hőmennyiség, gáz) kiépítése miatt az építtető a vételáron felül tetemes díjat számlázott ki. Azt viszont nem akarja részletezni, hogy milyen tételekből áll össze a végleges közműórák kiépítésének díja. Arra hivatkozik, hogy a vállalkozókkal kötött szerződések magántulajdont képeznek és ezért nem ad róluk információt. Kérdésem, hogy az építtetőnek joga van megtagadni, hogy részletes számlát adjon a közüzemi mérőórák kialakításának és közmű hálózatba kötésének a költségeiről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem tagadhatja meg, javaslom forduljon írásban a az építtetőhöz, és kérje részletes munkalap kiállítását közüzemi mérőórák kialakításáról és közmű hálózatba kötéséről.