Kérdés: Egy borsodi településen lakom. A közvetlen szomszédságomban tulajdonos váltás történt. Az önkormányzat vette meg a telket, ahol építőipari telepet hozott létre a közmunkaprogram keretein belül. Betonkerítéseket, téglát gyártanak és tárolnak. A fennálló helyzet teljesen megváltoztatta az életminőségünket. Nagy zaj, állandó kiabálás és a közmunkásokkal való együttélés (szemetelés, WC-zés, a kerítés tövében, állandó betekintés a magánszféránkba) teljesen elkeserítette az életünket. Ráadásul ez a kialakult helyzet az ingatlanunk értékcsökkenését is eredményezte. Kérdésem: azon túl, hogy panaszt teszünk az Önkormányzatnál, van-e valamilyen jogi kapaszkodó, ami alapján képviselhetjük a saját érdekeinket a jogosnak tűnő sérelmeink kiküszöbölése érdekében?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól, illetve 1 éven belül a jegyzőtől is kérheti.