Kérdés: Feljelentést tettem a rendőrségen tértivevény meghamisítása iránt, mert a hivatalos bírósági okiratot a postai alkalmazott saját maga vette át és az én nevemben küldte vissza a tértivevényt a feladónak. /Joghatás kiváltására alkalmas okirat volt, amit eltüntetett, így nem tudtam fellebbezni, ami súlyos anyagi és erkölcsi kárt okozott./ Kérdésem: milyen státuszban szerepelek ebben a büntetőeljárásban, sértett,tanú vádló stb., ill. ebben a minőségben milyen jogaim vannak az irat megtekintésével, kikérésével kapcsolatosan?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sértettként vesz részt az eljárásban. Igen, főszabály szerint megismerheti az ügyiratokat. Azonban a leírtak nem keltik a közokirat-hamisítás gyanúját véleményem szerint.