Kérdés: Az a kérdésem, hogy egy felhasználással elkövetett közokirathamisítás esetében a büntethetőség akkor is elévül-e 5 év után, ha a felhasznált közokirattal jogviszony létesül? Például ha az elkövető egy hamis érettségi bizonyítvánnyal felvételt nyer egy egyetemre, akkor az 5 éves elévülési idő a hamis érettségi bizonyítvány bemutatásával, vagy az elkövető hallgatói jogviszonyának megszűntével kezdődik el?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bemutatással, azonban felhívom figyelmét, hogy az elévülést bizonyos eljárási cselekmények megszakíthatják.