Kérdés: Szeretném tudni, hogy mikor terelheti jogi útra a közös költség tartozást a közös képviselet? Mekkora összegnél? Jogosult-e a közös képviselet kikérni a számvizsgáló bizottság véleményét ez ügyben, illetve a részletfizetés jóváhagyására is. Jogosult-e a társasház lakástulajdonos a többi lakó tartozásának megismerésére, a számvizsgáló bizottság tagjainak a nevére, elérhetőségére, ahhoz, hogy velük kommunikálhasson. Jogosult-e a közös képviselet arra, hogy ő döntse el, hova számítja be a törlesztett összeget (nevezetesen a befizetett hónapra vonatkozóan, így a régebbi, még fennálló tartozás részletre ők további kamatokat számolhatnak fel), ez nem rosszhiszemű-e? Melyik hatósághoz lehet fordulni a rosszhiszemű közös képviselettel szemben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény nem határoz meg pontos összeget. Elsődlegesen az SZMSZ tartalma az irányadó ebben az esetben. Kikérheti. Jogosult más tulajdonosok tartozásainak a megismerésére. Ha nincsen rá rendelkezése a befizetőnek, akkor a KK dönti el, hogy mire írja jóvá, egyebekben a Ptk. szabályai szerint kell eljárni. Bírósághoz vagy jegyzőhöz fordulhat, ami a konkrét problémától függ.