Kérdés: Ha közösen vásárolok élettársammal egy lakást (hitelre vettük kevés önrésszel, ami 6 millió Forint) és pár év múlva úgy döntünk, hogy nem tudunk együtt élni, akkor a lakásból távozó élettársat hogyan fizetem ki, ha ő nem akar tovább a fizetnivalóba pénzt adni és elköltözik. Nekem ki kell fizetnem a fele részét? Hiszen még nincs megvéve a lakás. Mennyi az, amit akkor nekem fizetnem kell, hiszen még alig fizettünk bele a hitelbe?

Válasz: Tisztelt kérdező! Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további használatáról, amely megállapodás nincs alakszerűséghez kötve.